Uw bron voor commerciële, juridische en financiële informatie over het Belgische bedrijfsleven.

Het concept

InfoBase is reeds meer dan 15 jaar actief als leverancier van economische informatie op de Belgische markt. Als baanbreker op het vlak van creatie, ontwikkeling en beheer van juridisch-commerciële databases heeft InfoBase zich weten te onderscheiden door haar originele en unieke concept, zowel wat de inzameling van informatie als de interpretatie ervan betreft.

 

De zoekmotoren

InfoBase is niet alleen de informatiebron die de hoogste kwaliteit biedt maar het is ook het krachtigste zoekinstrument dat momenteel op de markt te vinden is. Het biedt dan ook :

 

De gebruikers

InfoBase richt zich reeds geruime tijd tot een gespecialiseerde cliëntèle die op zoek is naar een hoogtechnologisch instrument en een maximale kwaliteit. InfoBase heeft eveneens dienst gedaan als bron voor alle medespelers op de informatiemarkt, en dit op diverse niveaus. Dankzij de evolutie van de telecommunicatietechnologie is InfoBase tegenwoordig rechtstreeks toegankelijk voor een ruimer publiek, dat op die manier gebruik kan maken van dit uitzonderlijk veelzijdige product. De duizenden raadplegingen die wij dagelijks registreren, zijn dan ook toe te schrijven aan een brede waaier van gebruikers. Laten we enkele redenen aanhalen waarom de gebruiker een beroep doet op dit product :

 • de Actuaris van de kredietverzekeraar heeft nood aan betrouwbare, recente en exhaustieve informatie om zijn dossier te vervolledigen, vooraleer hij de limieten van zijn polissen vastlegt
 • de 'Credit analyst' bij de bank wil de slaagkansen van een krediettransactie onderzoeken en wenst preciezere informatie over zijn handelspartner
 • de onderzoeker bij een juridische instantie wil de elementen uit zijn dossier staven, via de relaties van het bedrijf waarin de hoofdrolspelers al dan niet betrokken zijn
 • de gerechtsdeurwaarder wil zijn akten met de grootst mogelijke nauwkeurigheid uitvoeren, door de meest recente juridische informatie over het bedrijf of de persoon te raadplegen
 • de notaris wenst een afschrift van de laatste statutenwijzigingen van het bedrijf waarvoor hij een nieuwe akte gaat opmaken in de minuten die volgen
 • de advocaat wil alles te weten komen over zijn tegenstander vooraleer hij een strategie uitstippelt die hem en zijn cliënt een maximum aan slaagkansen biedt
 • de revisor moet de opportuniteit kunnen inschatten van een provisie voor een dubieuze schuldvordering die zijn cliënt zou moeten voorzien en wenst onafhankelijk advies waarin hem elementen voor zijn evaluatie worden voorgeschoteld
 • de boekhouder wil weten of zijn klant de juiste aannemer gekozen heeft voor de bouw van diens nieuwe showroom
 • de aankoper van de multinational controleert regelmatig de solvabiliteit van zijn leveranciers, om risico's op een onderbreking van de bevoorrading just in time te vermijden
 • de Credit Manager van een groot Belgisch bedrijf moet zich uitspreken over de bestelling van een nieuwe klant wiens bedrijf diezelfde ochtend in het Staatsblad verschenen is
 • de bediende die belast is met de follow-up van de inning controleert wat de echte redenen zijn voor het niet betalen van een belangrijke factuur die nu al 3 maanden openstaat
 • zijn collega bij de incasso-afdeling is blij zijn dossier weer te kunnen verderzetten doordat hij het nieuwe adres van deze verdwenen debiteur gevonden heeft
 • de gemeentelijke ontvanger wenst de precieze data te kennen waarop handelaars zich in zijn gemeente hebben gevestigd of zijn gemeente hebben verlaten
 • de buitenlandse bankier stelt een volledig dossier samen vooraleer hij advies verstrekt aan een cliënt die aandelen van een belangrijk Belgisch bedrijf wenst aan te kopen

Al deze mensen, en nog vele anderen, doen dagelijks een beroep op InfoBase. Omdat ze zeker zijn dat ze betrouwbare, aktuele, objectieve, complete, historisch juiste, juridisch gefundeerde, gecentraliseerde en onmiddellijk beschikbare informatie zullen vinden. Informatie waar ze dringend behoefte aan hebben... En dit 24u/24, 7d/7, 365 dagen per jaar... Want in de zakenwereld kan dit alles niet wachten. Maak dan ook de juiste keuze en sluit u bij deze gebruikers aan. Laat ons dagelijks bewijzen dat u hiermee de eerste van een lange reeks uitstekende beslissingen genomen hebt. U beschikt immers op elk tijdstip over de best mogelijke informatie.

Tot binnenkort...